19května2017

Blockchain & Bitcoin Conference Prague

Srdce Bitcoin a Blockchain technologií tluče ve středu Evropy

Praha Tallinn Petrohrad Kyjev Moskva Stockholm